28 okt 2021

Styrevakter

Følgende mandager vil styrerommet i Odvar Solbergs vei 78 være åpent for beboerne mellom kl. 18.00-19.30

Følgende mandager vil styrerommet i Odvar Solbergs vei 78 være åpent for beboerne mellom kl. 18.00-19.30

 

Mandag  1. november

 

Mandag 15. november

 

Mandag 29. november

 

Mandag 13. desember

 

Mandag 10. januar 2022

 

 

Styret

27.10.2021