28 okt 2021

Rundskriv 17

Vask av fellesområdene i bodetasjene Spilling av høy musikk om nettene

Emanuelfjell Borettslag

Rundskriv 17

È 414 51 544.

: styret@emanuelfjell.no

 

Til beboere i Emanuelfjell borettslag

 

 

Følgende mandager vil styrerommet i Odvar Solbergs vei 78 være åpent for beboerne mellom kl. 18.00-19.30

 

Mandag  1. november

Mandag 15. november

Mandag 29. november

Mandag 13. desember

Mandag 10. januar

 

 

Vask av fellesområdene i bodetasjene

 

Mandag 1. november blir gangene mellom bodene og annet fellesareal i bodetasjene vasket.

Styret minner om at det ikke er tillatt å sette fra seg noe på fellesarealene.

 

Spilling av høy musikk om nettene

Styret har mottatt henvendelser om at naboer spiller høy musikk altfor seint på kvelden og om nettene. Dette må det bli slutt på! Det er vanskelig å finne ut akkurat hvilken leilighet og fra hvilken oppgang den forstyrrende musikken kommer fra. Styret minner om Husordensreglene § 3 RO

Det skal være ro i leilighetene og uteområdene i borettslaget i tidsrommet kl. 22.00 til kl. 07.00 i perioden søndag til torsdag. Fredager og lørdager fra kl. 24.00 til 09.00.

 

 

Styret

27.10.2021

 

 

Emanuelfjell Borettslag                              Kontortid: Mandager kl. 18:00 – 19:30 ifølge oppslag og rundskriv                    

Odvar Solbergs vei 78                                       Mobiltelefon: 414 51 544          ( Se også på www.emanuelfjell.no )