20 okt 2021

Rundskriv 16

Årets siste containere kommer onsdag 24.11.21 Følgende malingskoder skal benyttes dersom du planlegger å male balkongveggene. Garasjeporter. Oljeflekker.

Emanuelfjell Borettslag
Rundskriv 16
 414 51 544.
 styret@emanuelfjell.no

Til beboere i Emanuelfjell borettslag

Mandag 18.10.21 kl. 18.00-19.30 er styret tilgjengelig i Fjellstua, Odvar Solbergsvei 68. 
Kom gjerne innom oss dersom du har noe på hjertet eller ønsker å kjøpe nye nøkkelbrikker, silikon til innglassing eller skal betale for tidligere utlevert nøkler/nøkkelbrikker. 

Onsdag 27.10.21 blir det igjen satt ut containere for større avfall. Minner om at avfallet skal stables så langt inn som mulig, at fargede søppelsekker ikke er tillatt å bruke og at man må kildesortere. 
Husk at man bare kan fylle opp til kanten på containeren!

Årets siste containere kommer onsdag 24.11.21

Følgende malingskoder skal benyttes dersom du planlegger å male balkongveggene. 

Vindusvegg front balkong:
Lady supreme finish 40 mørk brun 0028 /7706-Y43R

Lister
NCS 3502-B

Sidevegg betong gul:
NCS 0510-Y20R

Luftebalkong
C-Base Trebitt Oljebeis fargenavn "Furu" kode 0604 (44)
 
Plan og bygningsetaten har ikke godkjent andre farger til bruk ved Emanuelfjell borettslag. 


SNU ARKET!
Garasjeporter

I det siste har noen biler vært utsatt for uhell i forbindelse med inn-/ utkjøring av garasjene. 
Alle våre garasjeporter er montert i henhold til forskrifter/krav. 
Uhellene skyldes at det ikke er utvist god nok aktsomhet i forbindelse med inn-/utkjøring. 
  
Dersom du ringer opp porten må du huske følgende: 
•    Ikke ring opp porten før du er i nærheten av den. 
•    Kjør ikke inn før porten er helt åpen.
•    Porten står i åpen stilling i 20 sekunder før den går ned igjen.
Dette er for å hindre at uvedkommende kjører inn i garasjen. 
•    Dersom porten står i åpen stilling fordi noen har kjørt inn rett foran deg, vent til porten går ned og ring deretter opp på nytt. Tidsinnstillingen er ikke beregnet for at to biler kjører inn/ ut rett etter hverandre.
•    Vent også med å kjøre inn dersom porten er på vei ned.
•    Fotocellene er montert for å hindre personskader. 
•    Porten stopper når klemringen nederst møter motstand, men det tar noen sekunder før denne funksjonen trer inn.             
•    Garasjene er tydelig merket med at all inn/utkjøring på eget ansvar.

Vi minner også om Vtrl. § 3 som kan karakteriseres som en grunnregel i vegtrafikkretten. Den er en generell aktsomhetsbestemmelse som pålegger enhver som ferdes i trafikken å opptre hensynsfullt, aktpågivende og varsomt.

Oljeflekker 
Styret har dessverre oppdaget at mange biler som lekker olje står parkert i parkeringshusene våre. Disse må fjernes! 
Vi viser til Husordensreglene § 5.2 
Andelseiere skal i hovedsak til enhver tid benytte sin parkeringsplass ved all parkering. Det er tillatt å parkere på gjesteparkering i et kort tidsrom (30 - 60 min) på ukedagene mellom klokken 09:00 og 17.00. Biler som lekker olje/væske skal ikke parkere i P-hus eller på borettslagets område.

Styret
12.10.2021
  

Emanuelfjell Borettslag Kontortid: Mandager kl. 18:00 – 19:30 ifølge oppslag og rundskriv                    
Odvar Solbergs vei 78   mobiltelefon: 414 51 544          ( Se også på www.emanuelfjell.no )