20 okt 2021

Rundskriv 15

Mandag 20. september åpner styret Fjellstua Onsdag 29. september blir det igjen satt ut containere for større avfall, 3.3. Behandling med silikonspray.

 
Emanuelfjell Borettslag
Rundskriv 15
 414 51 544.
 styret@emanuelfjell.no

 

Til beboere i Emanuelfjell borettslag

Mandag 20. september åpner styret Fjellstua for henvendelser fra beboerne. Åpningstiden er kl.18.00-19.30

Har du bestilt nøkkelbrikke og fått den levert i postkassa di? Da bør du møte opp i Fjellstua mandag 20. september og betale for den.

Onsdag 29. september blir det igjen satt ut containere for større avfall, og de blir hentet torsdag. Sett fra deg det du skal kaste så langt inne i containeren som du kan. Husk kildesortering!

Sjekk at du ikke har glemt igjen noe på fellesarealene i kjellere, i garasjene eller i de nye bodetasjene. Vi minner om at hensatte gjenstander på fellesareal kan bli kastet uten varsel.

Nå er det tid for vedlikehold av innglassingen. Her følger punkt 3.3 i bruksanvisningen til innglassingen. 
3.3. Behandling med silikonspray.
I den nedre profilen der som glideputene på glassene går, er det behov for rengjøring. Profilen bør støvsuges og rengjøres med en liten kost slik at smuss og små partikler blir fjernet. Til slutt sprayes profilen innvendig med silikonspray slik at glassene beveger seg optimalt. I tillegg til dette bør alle plastdeler som sitter på glassene behandles med silikonspray. I hver ende av profilen oppe sitter hengslesystemet som også må behandles med silikonspray. Behandlingen med silikonspray er vesentlig for å opprettholde at bevegelsene av glassene går lett og for å opprettholde den generelle brukervennligheten.
Denne behandlingen bør utføres min. 2 ganger pr. år.

Dessverre har vi ennå ikke fått tak i delene til innglassingen, men vi har ikke gitt opp!


Styret 15.09.2021
Emanuelfjell Borettslag