Endret: 10 apr 2019     Opprettet: 29 sep 2018

Rundskriv - Sept 2018 - Garasjegulv

Oppdatert fremdriftsplan garasjegulv

Til beboerne i Emanuelfjell borettslag

Viktig melding til dere som parkerer i P-2 og P-4 i nedre parkeringshus! Oppdatert informasjon 25.09.2018. Se derfor bort fra meldingen som sto i det første skrivet om framdriftsplanen når det gjelder tidspunktene for innkjøring i P-4 og utkjøring av kjøretøyene i P-2.

P-2
For å unngå at tre parkeringsplan samtidig må parkere ute på gjesteparkeringsplassene og på andre tillatte områder i borettslaget, er det blitt klargjort for at kjøretøyene som nå parkerer i P2, skal parkere inne i P2 fram til søndag 30. september. Alle kjøretøy i P-2 må være kjørt ut innen søndag kveld 30. september kl 20.00. 

P-4
Alle kjøretøy som har parkeringsplass i P-4, skal parkere inne i 
P-4 fra og med lørdag kveld 29. september. Ingen kjøretøy som har parkeringsplass i P-4 har lov til å benytte seg av gjesteparkeringsplassene i borettslaget eller andre tillatte områder for parkering i borettslaget etter lørdag 29.09 kl 23.59. 

Dersom dette skaper problemer, anbefales det å parkere kjøretøyet ute i Romsåsveien.
                                                                          
Fra og med søndag 30.09 er det altså bare kjøretøy som har parkeringsplasser i P-2 og P-3 som har lov til å parkere på gjesteparkeringsplassene og på andre tillatte områder i borettslaget, i tillegg til gjester og de som borettslaget har engasjert til forskjellige oppdrag.

Lurer du på i hvilket parkeringsplan du parkerer i?

Mellom garasjeporten og inngangsdøra til garasjen, er det montert opp et skilt som hvor det står hvilket parkeringsplan du kommer inn i når du entrer innkjøringsport/dør. Sjekk dette skiltet.

Vi oppfordrer til at begge gjesteparkeringsplassene benyttes av dere som er henvist til å parkere ute. Det har ofte vært ledige parkeringsplasser på øvre gjesteparkering, mens biler har vært parkert langsetter oppkjøringa til rundkjøringa ved Fjellstua og skapt problemer for større biler som ankommer i forbindelse med oppdrag i borettslaget.

Hjelp oss med å forhindre parkeringskaos!

Har du en ledig parkeringsplass i P-1, P-4, P-5, P-6 eller P-7 som du kan låne bort til dem som nå er henvist til å parkere ute, vennligst kontakt styret, enten på e-post til styret@emanuelfjell.no, sms til tlf 414 51 544 eller på brev som legges i brevsprekken som er montert på bodveggen ved siden av inngangen til Fjellstua. Oppgi i nummeret på parkeringsplassen (ofte det samme som leilighetsnummeret ditt) og hvilket parkeringsplan parkeringsplassen befinner seg på. 


Styret
25.09.2018