Endret: 10 apr 2019     Opprettet: 25 sep 2018

Rundskriv - Sept 2018 - Garasjegulv

Midlertidig fremdriftsplan for reparasjon av garasjegulv.

Arbeidet med reparasjon av garasjegulvene i P-51 (nedre parkeringshus) er nå godt i gang, men det vil fortsette i svært mange uker til.

Dessverre viste det seg at gulvene var i langt dårligere forfatning enn det som ble avdekket ved befaringene i vår. Det blir derfor en totalrehabilitering av garasjegulvene.

Styret sender nå ut en foreløpig framdriftsplan slik at beboerne kan få en foreløpig oversikt over i hvilke perioder de forskjellige parkeringsplanene må være tømt for kjøretøy og tilhengere.

Styret understreker at dette bare  er en foreløpig framdriftsplan, og at det kan skje forandringer.

P-51 (nedre parkeringshus)

 

Oversikt over de forskjellige parkeringsplanene i Emanuelfjell borettslag