Rundskriv - Sept 2015 - Heiser

Informasjon om utskiftning av heisene

22. september 2015

Den 5. oktober 2015 (uke 41) vil Elevator intensivere arbeidet med å rive de gamle heisene og få satt inn nye.

Arbeidet vil omfatte oppgangene i Odvar Solbergs vei :

84, 88, 94 og 98

I uke 44 vil arbeidet utvides til også å omfatte oppgang 96 . Over nyttår planlegges oppstart av 72, 90 og 104.

Arbeidet er beregnet til å ta ca. 8 uker fra oppstart i din oppgang. Tidspunktet for ferdigstilling vil kunne variere.

Vi beklager den ulempen dette vil medføre.

Det vil igjen bli mer trafikk av store kjøretøy og traktorer på det indre området.

Elevator vil sette ut containere som de skal kaste kildesorterte heisdeler i. Det er ikke tillatt for noen andre enn Elevator å benytte disse containerne.

Det er viktig at man passer godt på barna sine og holder dem unna de stedene det vil være stor aktivitet p.g.a utskiftning av heisene.

Til beboerne i Odvar Solbergs vei 80

Gratulerer med ny heis!

Håper dere vil få stor glede av den. Det gjenstår noe arbeid, men heisen kan brukes mens dette pågår da det er noen steder på heisveggen mot trappeoppgangen som skal sparkles og males.

Heisen vil gi fra seg en litt skrapende lyd i begynnelsen. Dette vil forsvinne når maskineriet har vært i bruk og alle deler er blitt smurt. Volumet av stemmen som angir etasje og lignende, vil også bli justert.

Vi håper vi at dere vil behandle heisen pent. Pass på høye varer så dere ikke skraper opp tak og belysning, og vær forsiktig når dere stabler inn møbler, så speilet på bakveggen ikke får riper eller sprekker. Ved å vise litt omtanke, kan dere ha gleden av en flott heis i mange år framover.