Endret: 10 apr 2019     Opprettet: 26 okt 2018

Rundskriv - Okt 2018 - Garasjegulv

Oppdatering for dere som parkerer i P1 og P3.

Biler som parkeres i P-1

For å unngå at tre parkeringsplan samtidig må parkere ute på gjesteparkeringsplassene og på andre tillatte områder i borettslaget, skal alle kjøretøy som nå parkerer i P1, parkere inne i P1 fram til søndag 28. oktober. Alle kjøretøy i P-1 må være kjørt ut innen søndag kveld 28. oktober kl 20.00. Sørg for at parkerings- plassen er helt tom når du du forlater den!

 

Biler som parkeres i P-3

Alle kjøretøy som har parkeringsplass i P-3, skal parkere inne i P-3 fra og med lørdag kveld 27. oktober. Ingen kjøretøy som har parkeringsplass i P-3 har lov til å benytte seg av gjesteparkeringsplassene i borettslaget eller andre tillatte områder for parkering i borettslaget etter lørdag 27.oktober kl 23.59.

 

Dersom dette skaper problemer, anbefales det å parkere kjøretøyet ute i Romsåsveien.

Styret minner om at andelseier er selv ansvarlig for å varsle vedkommende som benytter parkeringsplassen inne i P-huset dersom denne er utleid.

 

Viktig melding til alle andelseiere i Emanuelfjell borettslag

Har du ledig parkeringsplass i P-3, P-4, P-5, P-6 eller P-7? Meld fra til trafikkutvalget eller styret. Det er viktig at flest mulige biler blir parkert inne i garasjehusene nå da vil det bli vanskelig å komme fram i borettslaget

når snøen kommer. Det vil bli problemer med å få brøytet dersom det er parkert biler over alt, slik at de som skal brøyte, ikke kommer fram. Dermed vil det bli problemer for alle kjøretøy som kommer til borettslaget, blant annet utrykningskjøretøy og bilene fra renovasjonsetaten som henter søpla vår.

For å unngå kaotiske tilstander, er det viktig at du melder fra om ledig plass i p-husene slik at de kan benyttes av dem som nå må parkere ute på grunn av garasjegulvrehabiliteringen. På denne måten får vi flest mulig biler vekk fra uteområdene i borettslaget.

Melding om ledig plass kan sendes som sms til styret på nummer 414 51 544 eller til trafikkutvalget på nummer 932 04 59. Melding om ledig plass i parkeringshus kan også sendes som e-post til styret@emanuelfjell.no eller som brev som puttes i brevsprekken i boden ved siden av Fjellstua.

Husk å oppgi hvilket leilighetsnummer det står på plassen og hvilket parkeringsplan plassen befinner seg på.