Endret: 17 mar 2020     Opprettet: 14 mar 2019

Rundskriv - Mars 2019

Utskifting av strømmålere

Onsdag 13. mars starter Smartservice å skifte ut strømmålerne til hver eneste leilighet i borettslaget. Det vil bli montert nye AMS målere. Styret har ikke mottatt noen framdriftsplan, så vi kan derfor ikke opplyse om akkurat hvilken dag utskiftningen av målere vil skje i de forskjellige oppgangene. Se melding fra Hafslund Nett på baksiden av dette rundskrivet.

Målerstanden på de gamle strømmålerne som blir byttet ut, vil bli avlest.
Fra det tidspunktet de nye strømmålerne er installert, opphører fellesmålingen av strøm i borettslaget.

På grunn av den nåværende parkeringssituasjonen i borettslaget har montørene av strømmålerne fått tillatelse til å parkere bilene sine på borettslagets indre områder.

Styret håper at arbeidet med å skifte ut strømmålerne vil foregå uten problemer for beboerne.

Melding fra Hafslund:
Nå får du ny strømmåler

Nå kommer det montører for å skifte strømmålere til nye AMS målere

Vi starter i uke 11. onsdag 13. mars i Emanuelfjell Borettslag /
Odvar Solbergs vei 70. og arbeider oss oppover til vi er ferdige.

Montørene bytter målere i tidsrommet   kl. 08.00 – kl.19.00
Strømmen vil bli borte i din leilighet i ca. 15. min i løpet av dagen byttet skjer.

Det er ikke nødvendig at du er hjemme under målerbyttet da måler står i gangen.

Alle våre montører har legitimasjon.
Med vennlig Hilsen for Hafslund Nett
Smartservice Norge AS