Endret: 10 apr 2019     Opprettet: 12 mar 2016

Rundskriv - Mars 2016 - Bodanlegg

Det ble på ekstraordinær generalforsamling 10. mars 2016 vedtatt at borettslaget skal rehabilitere sine boder.

Nye boder vil bli etablert på taket av våre to P-hus. De gamle bodene blir revet og vi får større og mer åpne uteområder.

Generalforsamlingen kan på et senere tidspunkt avgjøre om vi skal gjøre mer ut av de nye utearealene enn den planeringen og såingen som er lagt i planene så langt.

Forprosjektet er utarbeidet av OBOS Prosjekt og Rådgivende ingeniør Rambøll AS i samarbeid med Styret i Emanuelfjell borettslag. Skissene er utarbeidet av 4B arkitekter.

Det forventes at detaljprosjekteringen kan starte våren 2016, og byggestart kan være realistisk våren 2017. Byggetiden er stipulert til 8-10 måneder.