Endret: 10 apr 2019     Opprettet: 10 jun 2017

Rundskriv - Juni 2017 - Bodanlegg

Informasjonsbrev fra NP bygg. Fremdriftsplan.

 

NYE BODER

NP Bygg skal bygge en ny etasje på eksisterende parkeringshus P51 og P52 i Emanuelfjell borettslag. Vi ønsker å ha er godt samarbeid med nærliggende boligbebyggelse og barnehager.

Byggeprosjektet innebærer en del mer tung trafikk på enkelte veier, som vi har merket på kart vedlagt.

Under byggeperioden har vi høyt fokus på sikkerhet både inne avsperring og trafikksikkerhet.

Vi har et ønske om å ha transport av varer og materiell mellom 09.00-15.00, utenom denne tiden vil det kun være persontrafikk til og fra anleggsplassen. For montering av stål må vi bruke mobilkran inn på området. Vi sørge for at den ikke hindrer morgentrafikken for beboere. Veiene rundt vil i perioder bli begrenset i bredde på grunn av avsperring for kran og anleggstrafikk. Vi vil sørge for at det blir skiltet og er til minst mulig hinder.

Vi vil gjøre vårt beste for å ikke belaste nærmiljøet mer enn nødvendig og ønsker tilbakemelding om dere ser noe som bør endres eller ikke er som det skal. Det vil bli hengt opp informasjon på byggeplassgjerde med relevante kontaktpersoner.

 

Sikring av anleggstomten:

Det vil bli satt opp bygge-gjerde rundt plass for materialer og brakke for å hindre barn å komme inn, bygge-gjerdet vil være lukket på dagtid og låst etter endt arbeidsdag. Likeledes vil stillas være avsperret. Vi ber likevel foreldre være oppmerksomme på at det blir en byggeplass og forteller barna at de ikke skal leke under eller rundt stillas og anleggsmaskiner.

 Generell arbeidstid: mandag-fredag kl. 07.00-18.00

 

Litt om framdrift og trafikk:

Generelt om trafikk.

Vi sørger for skilting av anleggsvei og tilpasser transporten til øvrig ferdsel i området. Vi skal rengjøre vei om det blir behov.  

Mai -juni

Vil det være lastebiltrafikk for transport av jord og stein-masser. Samt noe sprengning/pigging for ny heis til P-hus 51.

Juni - juli

Lastebiltrafikk og kranoppstilling med stål ved P-Hus 52 for stål og tekkearbeider.

Juli - august

Lastebiltrafikk og kranoppstilling med stål ved P-Hus 51 for stål og tekkearbeider.

August -Oktober

Innvendige arbeider, noe transport av materialer må påregnes. Nettingboder, murer materialer.

September -Oktober

Etter sommeren vil det være levering av materialer og mindre trafikk, det vil være innvendige arbeider og noe mindre arbeider med grøntareal utvendig.

 

 

Med vennlig hilsen

 

Jesper Fog Hansen

Prosjektleder

 

 

Besøksadresse:  Tvetenveien 11

Postadresse:  PB 6094, Etterstad 0601 Oslo

Telefon: (+47) 232 07 100

WEB: www.npbygg.no