Endret: 10 apr 2019     Opprettet: 28 jun 2017

Rundskriv - Juni 2017

Sommervikarer og maling av innsiden av gjerdene til forhagene

Sommervikarer.

Det er ansatt to sommervikarer som blant annet skal male utsiden av gjerdene rundt de forhagene som er på baksiden av blokkene.

Maling

Dersom noen av de som har forhage ønsker å male innsiden av gjerdene sine, kan de ta henvende seg til Kenneth på tlf 930 10 355 i arbeidstiden for å få utdelt maling.