Endret: 10 apr 2019     Opprettet: 5 jul 2017

Rundskriv - Juli 2017 - Bodanlegg

BODNYTT 1
Som de fleste vil ha lagt merke til, så er vi godt i gang med å gjennomføre bodprosjektet nå. Det har i de siste dagene blitt gravd og banket, og framdriften går etter planen. For tida graves det i forbindelse med rømningstrapper i begge P-husene og heis/trappesjakt ved nedre P-Hus. Ved etablering av ny brannvegg ved rømningstrappene i P51 og P52 og heishuset til P51, vil noen biler i parkeringshusene bli nødt til å parkere ute for en periode. De som disponerer de plassene som blir berørte, vil motta et brev i god tid før dette skal skje fra styret.

Det er planlagt at de som bor på øvre tun, skal tømme utebodene sine en gang i september og flytte det de vil ta vare på, inn i de nye bodene på taket av P52 (øvre parkeringshus). I oktober er det beregnet at midtre og nedre tun skal tømme bodene sine og flytte sine ting inn i bodene i P52 (nedre parkeringshus). I forbindelse med tømming av bodene, vil styret leie containere hvor man kan kaste de tingene man ikke vil ha med seg til de nye bodene.

Det er planlagt å gjennomføre mye av arbeidet med kjørerampa til P52 i de nærmeste ukene.
 
Vi minner om at det som vanlig vil komme ekstra søppelbil den siste onsdagen i juli og august, så de som allerede nå har lyst til å renske opp i utebodene sine, får anledning til å kaste det de vil skrote før de angitte tidspunktene i september/oktober.

Det er viktig at ingen kaster noe i avfallsbeholderne til NP Bygg. I disse kildesorteres det bygningsavfall, og det er ikke lov for beboerne å kaste noen ting i disse!
Styret
27.06.2017 (uke 26)