Endret: 10 apr 2019     Opprettet: 8 jan 2019

Rundskriv - Jan 2019

Garasjeanlegg, papircontainer, juletrecontainer og ekstra søppelbil

Påminnelser

Styret minner om at alle kjøretøy og tilhengere må fjernes fra P-7 lørdag 5. januar 2019.

Det er ikke tillatt å parkere langs med innkjøringsveiene. Bruk øvre og nedre gjesteparkeringsplass.

Alle kjøretøy og tilhengere i P-6 skal parkeres ute fra og med lørdag 12. januar.

(Se framdriftsplanen på rundskriv datert 14.11.2018)

Pass på at du ikke etterlater noe på parkeringsplassen i P-huset!

 

Papircontainerne

Fremdeles er det flere beboere som setter fra seg papir rundt papircontainerne når de ser at containerne er fulle. Dette kan bidra til at containerne ikke tømmes! Derfor skal du ta med deg papiret ditt hjem til deg selv eller oppbevare det i boden din dersom du oppdager at papircontaineren er full når du har tenkt å kaste papiret ditt. Det er ikke tillatt å sette fra seg pappesker eller poser med papir rundt papircontainerne.

 

Containere for juletrærne.

Styret minner om at det kun kan kastes juletrær i disse containerne som blir satt ut ved rundkjøringene 3. januar. De blir stående til 14. januar.

 

Ekstra søppelbil

Ekstra søppelbil kommer som vanlig den siste onsdagen i måneden. Datoen for ekstra søppelbil denne måneden er den 30. januar kl. 18.00.