Endret: 10 apr 2019     Opprettet: 27 jan 2019

Rundskriv - Jan 2019 - Garasjegulv

Beboermøte om garasjegulvene 5. februar 2019

Tirsdag 5. februar 2019 kl. 19.00 vil styret holde et informasjonsmøte i Fjellstua om rehabiliteringen av gulvene i parkeringshusene.

 

Representanter fra OBOS Prosjekt, Consolvo og Ødegård og Lund vil blant annet informere om hvorfor rehabiliteringen av gulvene var nødvendig, hva som er gjort og hva som skal gjøres videre med de resterende gulvene. 

 

Dette er nyttig kunnskap som styret mener at beboerne bør få del i. 

Det vil bli anledning til å stille spørsmål vedrørende rehabiliteringen til ekspertene 

 

Møtet regnes å ta ca en time, og det vil bli mulighet til å få en omvisning i de parkeringsplanene som det nå arbeides med. 

 

Velkommen!