Endret: 10 apr 2019     Opprettet: 2 jan 2019

Rundskriv - Jan 2019

Fremdrift garasjeanlegg, parkering, fellesutgifter og juletrecontainer

Parkering

Øvre parkeringsplass er nå blitt utvidet midlertidig med mange plasser bak gjerdet, slik at ingen biler har nå lov til å parkere langs innkjøringsveiene til borettslaget. Vi oppfordrer beboerne til å parkere fornuftig slik at vi får plass til flest mulig biler på gjesteparkeringsplassene. Bilister som blir parkerer på veien utenfor P-2 og ved innkjøringa til nedre parkering, henvises til å bruke parkeringsplassene og områdene rundt ballbingen. Det gjøres kun unntak for bilene som tilhører firmaene som driver på med garasjegulvrehabiliteringen.

 

Framdriften av garasjegulvrehabiliteringen

Garasjegulvrehabiliteringen er i rute, og fra og med lørdag 22. desember skal alle bilene som tilhører beboerne i borettslaget, parkeres inne parkeringshusene.

Minner om at biler som parkeres inne i P-7, må fra lørdag 5. januar 2019 parkeres ute, og fra lørdag 12. januar må bilene fra P-6 ut av parkeringshuset.

 

Containere til juletrærne

Det vil bli satt ut containere til juletrær ved rundkjøringene i borettslaget. De blir plassert ut torsdag 3. januar og blir stående til mandag 14. januar.

Styret minner om at det er kun lov til å kaste juletrær i disse containerne.

 

Økning av fellesutgiftene

Styret har hatt budsjettmøte, og på grunn av stor økning i kommunale avgifter og økning på varer og tjenester, har vi blitt nødt til å øke fellesutgiftene med 3% fra 1. februar.

 

Lås på bodene

Styret ber alle om å låse den nye boden sin i bodetasjene selv om de ikke har tatt den i bruk.