Endret: 10 apr 2019     Opprettet: 15 des 2015

Rundskriv - Des 2015 - Heiser

Vi har i høst skiftet ut seks heiser, og de resterende ni heisene vil bli skiftet ut i løpet av vårhalvåret 2016. Nedenfor finnes fremdriftsplanen for heisene. Vi gjør oppmerksom på at noe avvik vil kunne forekomme.

OSV 72 oppstart uke 2, mandag 11. januar – ferdig uke 10 (11. mars)

OSV 90 oppstart uke 2, mandag 11. januar – ferdig uke 10 (11. mars)

OSV 74 oppstart uke 4, mandag 25. januar – ferdig uke 13 (1.april)

OSV 104 oppstart uke 4, mandag 25. januar – ferdig uke 13 (1.april)

OSV 102 oppstart uke 6, mandag 8. februar – ferdig uke 15 (15.april)

OSV 108 oppstart uke 6, mandag 8. februar – ferdig uke 15 (15.april)

OSV 110 oppstart uke 8, mandag 22. februar – ferdig uke 17 (22.april)

OSV 112 oppstart uke 8, mandag 22. februar – ferdig uke 17 (22.april)

OSV 86 oppstart uke 10, mandag 7. mars – ferdig uke 19 (13.mai)