Endret: 17 mar 2020     Opprettet: 1 mai 2019

Rundskriv 8 - april 2019

Viktige datoer, boder, parkering, forsøpling i forhagene og avløsprør.

Til beboerne i Emanuelfjell borettslag

 

Viktige datoer:

Tirsdag 7. mars kl 18.00

Rusken for alle hundeeiere. Møt opp ved Fjellstua for utdeling av hansker, poser og spader.

Tirsdag 7. mars kl 18.30

Rusken for alle beboerne. Møt opp på tunet ditt for utdeling av utstyr.

Det blir servering av kaffe, vafler og pølser i Fjellstua for alle som har deltatt på Rusken.

Møt fram, bli med på å gjøre det pent i borettslaget og treff alle de hyggelige naboene dine.

 

Tirsdag 9.mars kl 19.00

Generalforsamling 2019 i Emanuelfjell borettslag

Torsdag 13. juni kl 19.00

Beboermøte om rør- og baderomsrehabilitering og informasjon fra elbilutvalget

Lørdag 15. juni og søndag 16. juni

Romsås Cup.

 

Styrerommet er åpent:

Mandag 29.04. 2019 kl. 18.00 -19.30

Mandag 13.05. 2019 kl. 18.00 -19.30

Mandag 27.05. 2019 kl. 18.00 -19.30

Mandag 11.06. 2019 kl. 18.00 -19.30

 

Etterlysning:

Styret etterlyser beboere som har tatt i bruk bod 4001 og bod 3011 i P-51. (bodetasjen på nedre parkeringshus). Disse bodene må tømmes da de som eier disse bodene skal ta dem i bruk selv.

Dersom bodene ikke er blitt tømt innen 13. mai, blir styret nødt til å tømme disse bodene og innholdet i bodene blir kastet!

Har du husket på å sette lås på boden din? For å unngå at andre tar i bruk boden din, er det viktig at du snarest får låst boden.

 

Parkering

Styret minner om at det ikke er tillatt å parkere på gresset i borettslaget. Parkerer du på steder der det ikke er tillatt å parkere, risikerer du å bli tauet vekk uten varsel. Det er bare biler fra P-5, P-6 og gjester som har lov til å bruke gjesteparkeringsplassene våre. Det er ofte mange ledige parkeringsplasser på nedre parkeringsplass. Dersom det ikke er noen ledige plasser på gjesteparkeringsplassene, må du parkere ute i Romsåsveien.

 

Forsøpling av forhagene

Andelseiere som disponerer hager, er fortvilet over at beboere kaster sneiper, brukte kondomer, toalettpapir med mer ned i hagene. Styret har mottatt mange henvendelser angående dette problemet. All søppel skal kildesorteres og kastes enten i søppelsjakta, i papircontainer eller i containeren for glass og metall. Mye av spesialavfallet kan leveres på gjenbruksstasjonen på Romsås senter. Ingen ting skal kastes ut av vinduer eller balkonger!

 

Avløpsrør

Det er viktig at at man ikke heller olje eller flytende fett i vasken da dette tetter igjen avløpsrøra våre. Brukt matolje helles over i kartonger eller i flasker og kastes som restavfall.

 

                                                                       Styret, 28.04.2019