27 apr 2020

Rundskriv 7 - 2020

Containere, generalforsamling, Romsås Cup og rusken

Containere for ekstra avfall

Onsdag 29.april (siste onsdag i måneden) blir det satt ut flere mindre containere på hvert tun. De vil bli hentet igjen om formiddagen torsdag 30. april. Bur for elektrisk avfall vil bli utplassert på de vanlige stedene ved rundkjøringene i samme tidsrom.

Beboerne må selv sørge for at det de skal kaste, kommer i containeren. Det er ikke tillatt å sette fra seg noe utenfor containerne eller utenfor oppgangene.

Husk at det ikke er lov til å kaste fargede søppelsekker i containeren, bare gjennomsiktige.

Husk å kildesortere avfallet ditt!

 

Årets generalforsamling

Slik situasjonen er nå, ser det ut til at vi ikke kan gjennomføre generalforsamlingen slik vi er vant til i Fjellstua. Det er stor mulighet for at årets generalforsamling blir digitalisert. De som ønsker å benytte seg av å delta på den digitale generalforsamlingen, må på forhånd gå inn på https://vibbo.no/emanuelfjell og få aktivert tilgangen sin. Styret oppfordre alle andelseierne i Emanuelfjell borettslag til å registrere seg der.

Det vil selvfølgelig bli mulighet å få avgitt sin stemme skriftlig for de andelseierne som ønsker det.

 

Årets Romsås Cup er avlyst, og det blir ikke arrangert Rusken i borettslaget denne våren. Styret oppfordrer alle beboerne til å bidra til et ryddig og rent borettslag, og minner om at det er tillatt å «ruske» litt på eget initiativ.