Endret: 20 mai 2019     Opprettet: 11 feb 2019

Rundskriv 5 - Feb - 2019

God nyhet til de som må parkere ute fra P52. Ny pris på å kjøre gjennom bodene. Porten i P3. Markiser og hengelåser på bodene.

Gledelig nyhet til alle som må parkere ute fra P-52:

 

P-7

Alle som har parkeringsplass i P-7 skal kjøre bilen sin inn søndag 24. februar. (to uker tidligere enn det som står på den utsendte framdriftsplanen av 16.11.2018)

Dette vil bidra til at det blir lettere å finne en ledig plass på gjesteparkeringene for alle dem som parkere ute på grunn av garasjegulvrehabiliteringen.

  

Dersom du disponerer en parkeringsplass som du ikke bruker i P-1, P-2,

P-3, P-4, P-5 og P-7, er det ønskelig at du låner den ut til en av dem som ikke får brukt parkeringsplassen i P-6.  

 

P-6

Dessverre bli reparasjonene av garasjegulvene i P-6 mye mer omfattende enn tidligere antatt. Det betyr at bilene som har parkeringsplass i P-6, må parkere ute i mye lengre tid enn det som var angitt på framdriftsplanen. Det er her snakk om måneder. Fra den 24. februar blir det i alle fall færre biler som parkerer ute, så sjansen til å finne en ledig plass øker betraktelig.

 

P-5

Bilene i P-5 skal fremdeles parkeres inne. De skal heller ikke ut av garasjen uke 11, men kan/skal bli stående i P-5 enda lengre. Framdriftsplanen av 18.11.2018 gjelder altså ikke lenger.

Ny framdriftsplan blir sendt ut så snart man har oversikt over omfanget av rehabiliteringen i P-6

Konklusjon: Fra og med mandag 25. februar 2019 er det bare biler fra P-6 som kan parkeres på gjesteparkeringsplassene i borettslaget, i tillegg til gjestene våre. Dette vil bedre parkeringssituasjonen i borettslaget.

 

P-3

Garasjeporten i P-3 har vært forsøkt reparert flere ganger. Nå har styret bestilt ny port som vi håper vil være på plass i løpet av en måned.

 

Rehabiliteringen av garasjegulvene har blitt mye mer omfattende enn styret hadde fått informasjon om i oppstarten av prosjektet, og derfor svært mye dyrere. Prosjektet blir derfor finansiert ved nye låneopptak.

 

Styret vil takke alle dem som møtte opp på temakvelden om garasjegulvrehabiliteringen.

Det ble stilt mange, gode spørsmål som var med på å få belyst problematikken rundt rehabiliteringen, og det var viktig for styret at flest mulig skulle få kjennskap til det som nå gjøres med garasjegulvene og konsekvensene rundt det.

 

Ny pris på å kjøre inn gjennom bommene i borettslaget

Fra 1. mars vil det koste 30 kroner å kjøre inn gjennom bommene i borettslaget.

 

Bruk av markiser

Nå som vårsola er lav, kan det være fristende å ta ut markisene, men det kan raskt bli en kostbar handling. Styret minner om § 2 i husordensreglene:

Bruk av markiser og flagg må kun skje når værforholdene tillater det. Ved bruk av markiser og flaggstenger må andelseier/beboere forsikre seg om at det ikke er fare for snøras fra etasjene over. Andelseier står økonomisk ansvarlig for skader som oppstår ved feil bruk av markiser og flagg.

 

Hengelås på bodene

Har du husket å sette hengelås på bodene din? Det er fortsatt en del boder hvor boddøra står åpen. Du må låse døra til boden din selv om du ikke har tenkt å bruke den. Du kan også leie den ut til andelseiere i borettslaget, men dette skal godkjennes av styret.