24 mar 2021

Rundskriv 5 - 2021

Romsås Cup, Rusken utgår Forsøpling, helligdager, Telia, ELbil ladere problemer

Mob: 414 51 544 / email: styret@emanuelfjell.no

Påsken 2021

 

Årets Romsås Cup & Rusken:

Styret beklager at det heller ikke i år blir mulig å gjennomføre Romsås Cup. Det blir heller ikke arrangert Rusken i borettslaget denne våren. Styret oppfordrer alle beboerne til å bidra til et ryddig og rent borettslag, og minner om at det er tillatt å «ruske» litt på eget initiativ.

 

Forsøpling av forhagene:

Andelseiere som disponerer hager, er fortvilet over at beboere kaster sneiper og annet søppel ned i hagene. Styret har mottatt mange henvendelser angående dette problemet. All søppel skal kastes i søppelsjakta, i papircontaineren eller i containeren for glass og metall.  Sigarettsneiper skal IKKE kastes i naturen. Med filter som er lagd av en type bioplast, tar det år, om ikke tiår, å bryte dette ned.   

Helligdager i Påsken:

Styret minner om at skjærtorsdag (1.april) langfredag (2.april), 1.påskedag (4.april) og 2.påskedag (5.april) er helligdager og at støyende håndverksarbeider i form av banking, bruk av drill m. m. ikke er tillatt på disse dagene. (§3 i husordensreglene)

 

Problemer med nettet i garasjene/ladeproblemer:

Telenor holder for tiden på med utbygging av 5G nettet noe som har ført til at nettet faller ut fra tid til annen. Dette har ført til at noen har opplevd problemer med nett- tilgang på laderne i garasjehusene og har derfor ikke fått ladet. Styret har fått beskjed om at dette gjelder for hele Groruddalen og er ikke noe styret har kontroll på. I øye-blikket vet vi ikke hvor lenge dette problemet vil vare.

 

Telia (GET) avtalen:

Det nærmer seg utløp for fellesavtalen borettslagene på Romsås har med Telia. Det skal derfor settes ned en arbeidsgruppe som skal jobbe frem et nytt tilbud og det er ønskelig med en representant fra beboerne. Er du interessert og har litt «peiling» så send en mail til styret@emanuelfjell.no innen 31.3.21.

 

Styret ønsker alle en riktig

 Emanuelfjell Borettslag, Odvar Solbergs vei 78, 0970 Oslo

 Styrets kontortid: Annenhver mandag kl. 18:00-19:30 (se oppslag og rundskriv)