Endret: 1 mai 2019     Opprettet: 3 des 2018

Rundskriv 4 - Des - 2018

Ny betalingsterminal på bommene, salg av silikonspray, oppgangsvinduer, styrekontorets åpningstider våren 2019, og fettavfall.

Ny betalingsmåte for å kjøre inn gjennom bommene.
Det er nå blitt montert kortautomat på betalingsautomatene til innkjøringsbommene til borettslaget. Dermed blir det ikke lenger mulig å betale med mynter når man skal kjøre inn gjennom dem. Det koster fortsatt 20 kr. – pr innkjøring. Minner om § 5,3 i Trafikk- og parkeringsreglementet i husordensreglene for Emanuelfjell borettslag om at all unødig kjøring innenfor bommene er forbudt. Dersom man må kjøre inn, skal man kjøre i gangfart.

 

Salg av silikonspray til innglassingen.
Vi selger nå silikonspray på styrerommet. Prisen er kr. 50,-pr. boks.  
Mange hadde problemer med å få åpnet innglassingen i sommer. I følge firmaet som reparerte innglassingene, skyldtes mange av problemene at beboere hadde unnlatt å bruke silikonspray hver vår og høst, slik det er anbefalt. Vi minner derfor igjen om at det er viktig å holde bunnprofilen/skinnene rene for smuss og skitt. Dusj bunnene av skinnene med silikonspray vår og høst, slik at glassene glir lett. Dette inngår i andelseiers vedlikeholdsplikt.

 

Oppgangsvinduene.
Vinduene i oppgangene må holdes lukket nå som det er blitt kaldere. Dersom det er nødvendig å få luftet ut vond lukt, skal det skje i maks 10 minutter under tilsyn av den som har lukket opp vinduet.

 

Oversikt over mandagene som styrerommet er åpent for beboerne:

Mandag 3. desember
Mandag 17. desember

Våren 2019
Mandag   7. januar
Mandag 21. januar
Mandag   4. februar
Mandag 25. februar
Mandag 11. mars
Mandag 25. mars
Mandag   8. april
Mandag 29. april
Mandag 13. mai
Mandag 27. mai 
Mandag 17. juni

Styret tar forbehold om at forandringer kan skje. Beboerne vil da bli varslet om det gjennom rundskriv eller oppslag.
Styrerommet er stengt i alle skolens ferier.

Fettavfall.
Det må ikke tømmes fett i kjøkkenvasken eller toalettet. Fettet fester seg til avløpsrørene, og disse kan fort bli tette. Stivnet fett kaster du i matavfallet, og fett/olje som ikke stivner, må samles i tett emballasje og leveres på gjenbruksstasjonen/avfallsanlegget.