Rundskriv 3 - 2020

Containere for ekstra avfall

Containere for ekstra avfall vil bli plassert ut på tunene onsdag 26. februar (siste onsdagen i måneden), og de blir hentet igjen torsdag 27. februar om formiddagen.

Beboerne må selv sørge for at det de skal kaste, kommer i containeren.  Det er ikke tillatt å sette fra seg noe utenfor containerne eller utenfor oppgangene.

Dersom containeren på tunet ditt er blitt full, må du sjekke om det er ledig plass i de andre containerne som er satt ut i borettslaget.

 

Husk at det ikke er lov til å kaste fargede søppelsekker i containeren, bare gjennomsiktige.

 

Husk å kildesortere avfallet ditt!

 

Bur for oppsamling av el-avfall blir plassert på de samme plassene som tidligere.

Mellom nedre parkeringsplass og ballbingen er containeren for glass- og metallemballasje.

Styret minner om at det ved rundkjøringa utenfor Fjellstua, ved garasjeveggen er plassert en Fretexboks hvor du kan kaste klær, sko og tekstiler.