Rundskriv 2 -2020

Containere

Fra onsdag 29. januar til torsdag 30. januar vil det være utplassert to containere i borettslaget. Containerne er en erstatning for søppelbilen som tidligere kjørte gjennom borettslaget for å samle opp større avfall.

 

Oppsamlingsplassene utenfor inngangspartiene skal ikke brukes lenger. Beboerne må selv frakte det som skal kastes, til containerne. Containerne kan åpnes, og det er viktig at man plasserer tingene sine slik at det blir stablet på en fornuftig måte. Man må fylle opp den innerste delen av containeren først, slik at man kan få plassert avfallet sitt uten å måtte klyve over andres avfall.

Det er ikke tillatt å sette fra seg noe utenfor containerne!

 

Husk kildesortering!

Elektrisk avfall skal kastes i burene som blir satt ut på de vanlige stedene.

Glass og metallemballasje skal kastes i containeren ved nedre parkeringsplass, papp og papir i papircontainerne, tekstiler, klær og sko i Fretex sin container som er plassert ved veggen til P3 vis a vis Fjellstua.

 

Det er viktig å bruke gjennomsiktige sekker da borettslaget blir bøtelagt dersom fargede eller svarte sekker blir benyttet.