Endret: 17 mar 2020     Opprettet: 1 nov 2019

Rundskriv 17 - 30 oktober 2019

Økning av felleskostnader, fjerne sykler, markiser, inspeksjon av fellesarealer, El-bil, uteområdene og rød- og baderomsrehabilitering.

Til beboerne i Emanuelfjell borettslag

 

Økning av felleskostnadene

Styret har avholdt budsjettmøte, og med bakgrunn i prisoppgang på varer og tjenester, har styret besluttet at felleskostnadene økes med 3% fra 01.01.2020.

 

Sykler

Styret minner beboerne om at syklene må fjernes fra sykkelstativene slik at de ikke blir et problem når snøen kommer og vaktmesteren skal brøyte. Dersom syklene ikke blir fjernet fra sykkelstativene innen 6. november, vil sykkellåsene bli klippet over og syklene fjernet.

 

Markiser

Styret minner om at markisene må ikke brukes når det blåser eller når det er fare for at snøklumper kan falle ned på dem og ødelegge dem. Blir markisene ødelagt ved feilaktig bruk, må andelseier bekoste reparasjonen av markisene.

 

Smøring av skinnene til innglassingen

Har du husket på å smøre skinnene til innglassingen med silikonspray før vinteren setter inn? Det må gjøres og er en av andelseierens vedlikeholdsplikter. Silikonspray kan kjøpes på styrekontoret for kr. 50,-

 

Inspeksjon av fellesarealene

Styret vil i løpet av de nærmeste ukene inspisere fellesarealene. Pass på at du ikke oppbevarer noe på reposene, under trappene eller på fellesarealene i kjellerne.

 

Ladeplasser for elbiler

Det jobbes fortsatt med å finne den løsningen på ladeplasser som er best tilpasset våre muligheter og behov.

 

Uteområdene

Styret har gjennom året hatt kontakt med en landskapsarkitekt som skulle tegne forslag på istandsettelse av uteområdene våre etter at bodene er blitt revet. Dessverre ble han ikke ferdig med annet enn utkastet til oppgradering av øvre tun før høsten satte inn, og vi mottok ikke noe anbud på arbeidet med å få satt i stand dette tunet i løpet av denne høsten, så dermed blir dette arbeidet videreført til våren.

 

Rør- og baderomsrehabilitering

 

I løpet av denne uke har det blitt foretatt besiktigelser av røroppleggene i våtrom og kjøkken i en del leiligheter i borettslaget og av røropplegg i fellesareal.

 

Oversikt over viktige datoer framover:

 

Styrerommet i Odvar Solbergs vei 78 er åpent:

Mandag 4. november

Mandag 18. november

Mandag 2. desember

Mandag 16. desember

Mandag 6. januar

 

Onsdag 27. november – Årets siste ekstra søppelbil. Det kommer ingen          

                                         ekstra søppelbil i desember. Husk at det ikke er  

                                         tillatt å kaste ting i fargede søppelsekker.

                                         Bruk bare gjennomsiktige søppelsekker!

Søndag 1. desember    - Tenning av julegranen utenfor Fjellstua. Servering

                                         av Gløgg og pepperkaker. Se oppslag senere.

Fredag 13. desember  - Luciafeiring på Svarttjern v/Svarttjernparkens

                                        venner

 

 

Styret

Dato 30.10.2019