Endret: 17 mar 2020     Opprettet: 10 sep 2019

Rundskriv 14 - 04 september 2019

Til beboerne i Emanuelfjell borettslag

 

Problemer med nøkkelsystemet til garasjeportene

Uværet i forrige uke har skapt en rekke problemer i borettslaget.

Et koblingspunkt (en node) for nøkkelsystemet vårt har blitt ødelagt slik at man ikke kan åpne garasjeportene til P1, P2, P3, P5 eller P7 ved hjelp av nøkkelbrikkene. Styret har derfor blitt nødt til å sette opp disse garasjeportene slik at beboerne kan få kjørt bilene sine ut og inn av garasjene. Vi venter nå på at firmaet skal skaffe en ny node og erstatte den med den som ble ødelagt.

Også porten til bodetasjen i P52 (øvre parkeringshus) og døra til bodanlegget der, er blitt satt ut av drift på grunn av den samme feilen med den ødelagte noden. Til tross for iherdige purringer, har det ikke lyktes styret å få noen tilbakemelding på når den nye noden er på plass. Det er derfor viktig at ingen beboere stenger garsjeportene eller inngangdøra til det øvre bodanlegget!

 

 

Heisen i Odvar Solbergs vei 100

Uværet i forrige uke satte også heisen i Odvar Solbergs vei 100 ute av drift. Flere heisreparatører har dukket opp her i mange omganger, og onsdag ble styret informert om at noe i heismotoren var blitt ødelagt, antagelig ved et lynnedslag, og at en ny del var blitt bestilt fra utlandet. Heisfirmaet håpet på at delen ankommer før helgen, men kunne ikke love noe. Styret beklager den ulempen dette medfører for beboerne

Garasjeporten til P6

Ny garasjeport til P-6 ble bestilt i julimåned, og styret regnet med st den skulle være montert i løpet av 4-5 uker. Da vi ettrlyste porten, fikk vi opplyst at det hadde skjedd en feil ved ordrekontoet, og at det dessverre ville ta ytterligere flere uker før den ble levert.

 

Svarte, grå eller ugjennomsiktige søppelsekker forbudt!

Norsk Gjenvinning har informert oss om at vi i løpet av 14 dager ikke lenger kan bruke fargede søppelsekker. Fra nå av vil det bare bli godtatt gjennomsiktige søppelsekker slik at man kan se hva sekkene inneholder. Dersom det blir kastet sorte eller fargede søppelsekker, vil borettslaget bli ilagt kr. 500,- i gebyr, pluss kr 100,- pr. fargede søppelsekk.

 

BORETTSLAGET OPPFORDRER ALLE BEBOERE TIL Å TA DENNE INFORMASJONEN ALVORLIG.

BORETTSLAGET VIL NØYE FØLGE OPP FORBUDET!

 

Styret minner beboerne om å kildesortere avfallet i grønne poser, blå poser og restavfallet i vanlige bæreposer. Papir og papp kastes i papircontaineren. Isopor skal ikke i paircontaineren. Små mengder isopor kastes sammen med restavfallet, store mengder isopor levers på gjenvinningsstasjon. Glass og metallembalasje kastes i egen container. Det er lurt å benytte seg av gjenbruksstasjonen på Romsås senter.