Endret: 17 mar 2020     Opprettet: 5 sep 2019

Rundskriv 13 - 20 august 2019

Asfaltering

Det vil bli utført en del asfalteringsarbeid i borettslaget i de kommende dagene. Kjør forsiktig! Styret beklager de ulempene dette kan medføre.

 

Oljelekkasje

Styret har oppdaget at noen av bilene som står i parkeringshusene våre, lekker olje. Oljen ødelegger det nye belegget på gulvene. Lekker bilen din olje, kan du ikke parkere den i parkeringshusene i Emanuelfjell borettslag eller på gjesteparkeringene våre. Andelseier vil bli ansvarlig for å få fjernet oljeflekker som måtte oppstå på den parkeringsplassen som andelseier eller noen av husstanden bruker. Det er andelseier som blir stilt til ansvar dersom parkeringsplassen er utleid, og den blir tilsølt av olje. Blir belegget ødelagt på den parkeringsplassen som disponeres, vil skaden bli reparert på andelseierens regning.

 

Søppel i bodetasjene

Styret har oppdaget at det er blitt oppsamling av søppel utenfor bodene både i bodetasjen i P-51 og P-52. Det burde være en selvfølge at alle tok med seg søppelet sitt og fikk kastet det på riktig plass.

 

Ulåste boder

Det er fortsatt noen som ikke har tatt i bruk boden sin og lar den stå ulåst. Styret vil nå låse disse bodene.

 

Styret

20.08.2019