Endret: 17 mar 2020     Opprettet: 5 sep 2019

Rundskriv 12 - 12 august 2019

Garasjefeiing

 

Tirsdag 27.08 - feiing av P-52 (øvre parkeringshus)  Odvar Solbergs vei 92

Onsdag 28,08 - feiing av P-51 (nedre parkeringshus)  Odvar Solbergs vei 66

 

Feiing av parkeringshusene i B/L

Alle planene i garasjehusene skal feies med maskin.

Av hensyn til gjestene våre som skal kunne benytte gjesteparkeringsplassene om kveldene, må alle bilene kjøres ut senest kl. 08.00 samme dag som parkeringshuset skal feies.

Beboerne oppfordres til å bruke begge parkeringsplassene i borettslaget.

Parkering på grøntområdene i borettslaget vil medføre

automatisk borttauing.

Alt som ikke er fjernet fra p-plassen av løsøre og lignende, vil bli

fjernet og kastet av vaktmester.

Det vil bli satt opp plakater på p-porten når det skal feies.

 

 

Garasjeporten i P-6

Garasjeporten i P-6 er ødelagt, og ny garasjeport er bestilt. Styret beklager dersom ventetiden før den nye porten er på plass, medfører ulempe for noen.

 

 

Film opptak på Svarttjern

I denne uka foregår det filmopptak av scener både i filmen ”De uskyldige” og filmatisering av bok  «Alle Utlendinger Har Lukka Gardiner». på Svarttjern. Dette vil også berøre øvre tun i form av innkjøring til Svarttjern via bommen vår og bruk av øvre gjesteparkeringsplass.

 

 

Følgende datoer høsten 2019 er styrerommet  i Odvar Solbergs vei 78  åpent for beboerne :

 

Mandag       19. august

Mandag       2. september

Mandag       16. september

Mandag       7. oktober

Mandag       21. oktober

Mandag       4. november

Mandag       18. november

Mandag       2. desember

Mandag       16. desember

 

På styrerommet kan du få kjøpt nøkler til kjelleren, nøkkelbrikker, ventiler til ventilasjonsanlegget og silikonspray til innglassingen. Her kan du bestille og betale for leie av Fjellstua og hente batterier til røykvarslerne, bestille navnskilt og GSM-åpning til garasjeportene.

Velkommen innom styrerommet. Husk legitimasjon.

 

 

 

 

 

 

 

Styret

12.08.2019