2 aug 2020

Rundskriv 11 - 2020

Nytt forsikringsselskap Container styrerommet

 

Til beboere i Emanuelfjell borettslag

 

 

Bytte av forsikringsselskap

Borettslagets eiendommer er fra 01.08.2020 forsikret i IF Forsikring. Forsikringen dekker bygningene og fellesareal. Forsikringen dekker også veggfast utstyr, bygningsmessige tilleggsinnretninger og forbedringer i den enkelte bolig. Oppstår det skade i leiligheten, skal andelseier sørge for å begrense skadeomfanget mest mulig og prøve å kartlegge årsaken til skaden. Selv om borettslagets forsikring brukes, kan andelseier belastes hele eller deler av egenandelen dersom forholdet ligger innenfor andelseiers ansvar.

 

Skade meldes til If tlf  02400

 

Skadedyr meldes til tlf  21 62 86 32          

 

NB! Den enkelte andelseier må selv sørge for å ha hjemforsikring som dekker innbo og løsøre!

 

Containere

Containere for ekstra søppel blir satt ut onsdag 05.08.2020 og hentet torsdag 06.08. 2020. Husk at det ikke er tillatt at bruke fargede søppelsekker. Kun gjennomsiktige søppelsekker er tillatt. Det er heller ikke lov å kaste spesialavfall som malingsspann, dekk, spraybokser og lignende i containerne. Bur for elektrisk avfall blir satt ut ved rundkjøringene.

 

Husk kildesortering!

 

Mandag 17. august kl. 18.00 -19.30 vil styrerommet være åpent for beboerne.

                                                             Styret