20 jan 2020

Rundskriv 1 - 2020

Åpningstider styrekontoret, søplecontainere og innglassing

Til beboere i Emanuelfjell borettslag

 

Styret ønsker dere alle et riktig godt nytt år!

 

Styrerommet vil være åpent for beboere følgende mandager:

 

Mandag  6. januar

Mandag 20. januar

Mandag  3. februar

Mandag 10. februar

Mandag 24. februar

Mandag  9. mars

Mandag 23. mars

Mandag 30. mars

Mandag 20. april

Mandag  4. mai

Mandag 18. mai

Mandag 25. mai

Mandag  8. juni

Mandag 15. juni                                             Husk legitimasjon!

 

Styret tar forbehold om at forandringer på denne oppsatte planen kan skje. Forandringer vil bli publisert ved oppslag/ rundskriv og på www.emanuelfjell.no

 

Ny ordning med ekstra søppelbil siste onsdag i måneden

I stedet for søppelbil som kjører gjennom borettslaget, vil det bli plassert ut containere siste onsdag i januar. Containerne blir hentet torsdag formiddag. Beboerne må selv kaste tingene sine i containerne. Det er ikke tillatt å sette fra seg noe utenfor. Husk gjennomsiktige sekker og kildesortering!

 

Malingsspann, lyspærer, lysstoffrør, batterier m.m. kan leveres på gjenbruksstasjonen på Romsås senter. Disse tingene skal ikke kastes i containerne eller som restavfall.

 

Skal du kvitte deg av med klær, sko og tekstiler?

Utenfor P3, ved rundkjøringa utenfor Fjellstua, har Fretex nå fått satt opp en boks man kan levere klær, sko og tekstiler i. Det er ikke tillatt å sette noe utenfor boksen dersom den er full. Fretex har lovet å tømme den ofte.

 

Her er noen av sakene styret vil fortsette å jobbe med utover våren:

Istandsettelse av uteområdene

Oppretting av ladeplasser for elbiler i garasjeanleggene våre

Fortsette med utarbeidelse av grunnlagsmateriale for rør-og baderomsrehabilitering

Vanlig drift og vedlikehold av borettslaget

 

Hafslund Nett har informert styret at de har planer om utskifting av to nettstasjoner (trafoer) i borettslaget i løpet av 2020. Dette vil medføre noe gravearbeid.

 

Problemer med innglassingen?

Nå har firmaet som reparer innglassingene  igjen startet opp med reparasjoner her på Romsås. De utførte få reparasjoner i vårt borettslag i fjor. Ta kontakt med styret på styrerommet eller med e-post til styret dersom du ikke er blitt kontaktet vedr. feil og mangler som du har meldt fra om eller om det har oppstått nye problemer som du ikke tidligere har gitt beskjed om.

Du må oppgi navn, adresse, leilighetsnummer, telefonnummer og hva slags feil det er med innglassingen.

Styret vil utarbeide en ny bestillingsliste til firmaet i løpet av kort tid.

 

 

Styret

01.01.2020