Endret: 17 mar 2020     Opprettet: 15 des 2019

Julebrevet 2019

Til beboerne i Emanuelfjell borettslag julen 2019

Mandag 16. desember er den siste gangen i år at styrerommet er åpent for beboerne. Har du husket på å hente batterier til brannvarslerne?

Første styrevakt etter nyttår

Styrerommet er åpent igjen mandag 6. januar mellom kl. 18.00 og 19.30

Bommene

Bommene vil bli stående åpne fra fredag 20.desember kl.12.00 til fredag 27. desember kl. 08.00. Innkjøringen gjelder kun for av- og pålessing. Husk at innkjøring skal skje i gangfart (maks 5 km/t) Det er fortsatt forbudt å parkere innenfor bommene.

Papircontainerne

Papir skal kastes i papircontainerne. (ikke glanset papir. Det resirkuleres ikke.) Dersom papircontaineren er full, må beboeren ta med seg papiret hjem evt. oppbevare det i boden sin til containeren blir tømt. Det er ikke lov å sette fra seg papir eller pappesker utenfor containeren.

Isopor er restavfall og skal kastes i søppelsjakta

Matavfall.

Julen er tiden for tette rør. Fett skal ikke skylles ned i vasken eller toalettet. Vent til det har stivnet, og kast det i matsøpla. Matolje skal helles over i melkekartonger, eller andre beholdere og kastes i restavfallet. 

Levende lys

Vi minner om at beboerne må å være varsomme med levende lys. Dessverre oppstår det ofte brann ved at man forlater et rom med levende lys.

Raketter

Det er ikke tillatt å sende opp raketter på borettslagets områder. Det er heller ikke lov til å skyte opp raketter fra balkonger. Henvises til Svarttjern. Dersom du sender opp raketter, må du huske på å rydde opp etter deg.

Containere for juletrær

I tidsrommet 6. januar-17. januar vil det være utplasser containere for juletrær. Det er ikke tillatt å kaste noe annet enn juletrær i disse containerne.

 

Styret minner om at 1. og 2. juledag og 1. nyttårsdag er høytidsdager og at støyende håndverksarbeider i form av banking, bruk av drill m. m. ikke er tillatt på disse dagene. (§3 i husordensreglene)

 

Vær forsiktig ved bruk av markisene og forhagene

Sjekk at det ikke kan falle ned snøklumper fra markisekasser eller tak før du bruker markisene eller oppholder deg i hagen.

 

FORBUDT Å LEGGE UT MAT

Mange ønsker å legge ut mat eller frø til fuglene, men dette tiltrekker seg gnagere som rotter og mus.

 

Oppgangsvinduene

Oppgangsvinduene må holdes lukket nå som det er kaldt ute. Dersom det er nødvendig å få luftet ut vond lukt, skal det skje i maks 10 minutter under tilsyn av den som har lukket opp vinduet.

Heisstans?

Dersom heisen står, sjekk om det ligger noe stein eller grus i skinnene slik at heisdøra ikke går igjen. Fjern i så fall det som ligger der og prøv om heisen kommer i gang igjen. Det koster mye å få en heisreparatør til å komme for å fjerne grusen.

 

Styret vil minne beboerne om at det er viktig at alle ventilene i leiligheten er åpne, slik at luftfuktigheten i leiligheten ikke blir så høy at det danner seg svartsopp på vinduskarmer og tapet. Utlufting av leiligheten skal ikke skje ved å åpne døra ut til oppgangen.

 

Styret og vaktmester ønsker alle beboere i Emanuelfjell Borettslag en gledelig jul!