Endret: 20 jan 2020     Opprettet: 18 nov 2015

Ofte stilte spørsmål

Jeg har noe å klage på. Hvordan gjør jeg det?

Alle klager skal sendes skriftelig til Styret, enten via e-post eller brev lagt i Styrets postkasse v/Fjellstua.

Jeg ønsker å ha et møte med borettslagets styre, da det er mange ting jeg lurer på?

Styret ønsker å ha en god dialog med alle beboerne. Styret er derfor tilgjengelig på Styrevakten annenhver mandag kl 18.00 til 19.30.

Jeg har problemer med innglassingen. Hva gjør jeg?

Dersom du mangler deler for å åpne glassene, kan disse fåes på Styrerommet under den ukentlige Styrevakten. Dersom glassene glir tregt, må styreskinnene smøres med silikon. Er glasset knust, må dette meldes enten i en mail til Styret, eller ved å henvende seg på Styrevakten.

Se også Brukerveiledning under " Beboers vedlikehold ".

Hva slags brannslukningsutstyr finnes i leiligheten?

Det skal alltid være koblet på en sammenleggbar brannslange i rød boks til vannuttak på vaskerommet.

Jeg har problemer med ventilasjonen i leiligheten/mugg/sopp/dårlig inneklima. Hva gjør jeg?

Ventilasjonssystemet er basert på naturlig avtrekk, og tilluft er forutsatt å komme inn gjennom ventiler i yttervegg på kjøkken og soverom. Enkelte steder er det også ytterveggsventiler i stue.

Avtrekksluften blir transportert vekk via en avtrekksventil på kjøkkenet, og en på badet. Begge disse avtrekksventilene går inn til separate vertikale kanaler, som er ført over tak. Det skal være en spalte mellom dørblad og terskel på badedør, slik at avtrekksluften kan evakueres via ventilen på badet.

Anlegget er svært enkelt, men fungerer etter hensikten, dersom det ikke blir foretatt endringer. Det er derfor ikke anledning til å montere vifter som er tilknyttet de vertikale kanalene. Eventuelle kjøkken-ventilatorer må være basert på omluft med kullfilterløsning, da det ikke er lov å føre avtrekk ut gjennom ytterveggsventilen på kjøkkenet, eller til den vertikale kanalen.

Det er viktig at både ytterveggsventilene og avtrekksventilene på kjøkken og bad holdes rene for støv og skitt, slik at luftsirkulasjonen blir så effektiv som mulig. Det anbefales at alle ventilene støvsuges regelmessig, så langt du rekker med en vanlig støvsuger, gjerne en gang i året.

Vi ser ofte at det er montert skyvedørsgarderober eller garderobeskap på soverommene som er montert mot yttervegg og blokkerer for frisklufttilførselen fra ytterveggsventilen, med påfølgende sopp og muggskader. Det samme gjelder også på kjøkken. Denne type skader er andelseiers ansvar.

Ved lange perioder med sterk kulde kan det være aktuelt å lukke friskluftsventilene nesten helt igjen for å spare energi, men de bør aldri lukkes helt.

For å hindre ”kulderas” fra vinduene i den kalde årstiden, bør panelovnene under vinduene ikke fjernes eller slås helt av. Panelovner under alle vinduene er svært viktig, og må ikke fjernes.

Med disse enkle forholdsreglene vil inneklimaet bli godt ivaretatt.

Dersom du mener at du har overholdt alle disse anvisningene, men fremdeles har problemer, kan du sende en mail til Styret, eller melde i fra på Styrevakten.

Sluket på badet er tett / avløpsrør fra kjøkken er tett. Hva gjør jeg?

Dette er andelseiers ansvar. Dersom avløpet fra toalettet er tett: Kontakt rørlegger.

Jeg har mistet nøkkelen til postkassen. Hva gjør jeg?

Dette er andelseiers ansvar og låsesmed må kontaktes.

Jeg har mistet nøkkelen til sikringsskapet. Hva gjør jeg?

Dette er andelseiers ansvar og sikringsskapsnøkkel kan kjøpes hos låsesmed eller i jernvareforretning.

Jeg har mistet nøkkel til leilighetsdøren. Hva gjør jeg?

Dette er andelseiers ansvar og låsesmed må kontaktes

Jeg har mistet tagen til hovedinngangsdør til oppgangen, eller ønsker en ekstra tag. Hva gjør jeg?

Møt opp på Styrevakten i Styrerommet annenhver mandag kl 18-19.30. Ny tag vil programmeres mens du venter. Ny tag belastes beboer med kr 100,- pr stk. Dette betales kontant.

Jeg ønsker GSM garasjeåpner til mobilen min. Hva gjør jeg?

Møt opp på Styrevakten i Styrerommet annenhver mandag kl 18-19.30. GSM løsningen er gratis og koster heller ikke noe å bruke.

Jeg trenger skilt til ringetablå og postkasse. Hva gjør jeg?

Borettslaget leverer dette kostnadsfritt og bestilles på Styrevakten.

Kan jeg bytte sluk i forbindelse med oppussing/rehabilitering av badet?

Fra og med 01.01.2012 trenger du ikke søke godkjenning hos Plan- og bygningsetaten før du rehabiliterer/pusser opp badet ditt. Andelseier må ta et privatrettslig ansvar for arbeidet, og må selv sikre kvaliteten gjennom kontrakter med utførende håndverker/entreprenør.

Er det lov å ha skostativ utenfor min inngangangsdør i oppgangen?

Nei – dette er ikke lov i henhold til brannforskriftene, da oppgangene er definert som rømningsvei.

Det samme gjelder søppelposer. Dette er heller ikke hygienisk forsvarlig, og heller ikke en god estetisk løsning.

Lyspærer har gått i oppgangen. Hva gjør jeg?

Kontakt Vaktmester på rvs@sentralen.net eller telefon 22 21 30 00.

Strømmen har gått. Hva gjør jeg?

Sjekk eget sikringsskap først. Deretter kan Holth Elektro kontaktes. Se under " Viktige telefonnumre ".

Kan jeg montere kjøkkenventilator og baderomsvifte?

Det er ikke anledning til å montere vifter som er tilknyttet de vertikale kanalene. Kjøkkenventilatorer må være basert på omluft med kullfilterløsning. Det er heller ikke er lov å føre avtrekk fra kjøkkenventilatorer ut gjennom ytterveggsventilen på kjøkkenet.

Feil på ringeklokke. Hva gjør jeg?

Kontakt Vaktmester på rvs@sentralen.net eller telefon 22 21 30 00.

Jeg ønsker å leie / leie ut parkeringsplass i P-huset. Hva gjør jeg?

Det følger en plass i P-huset pr leilighet. Det er opp til avtale beboerne i mellom dersom man ønsker å leie ut sin plass. Dette kan f.eks formidles via borettslagets Facebook-gruppe , eller på den virituelle oppslagstavlen under " Oppslagstavle ".

Er det lov å mate fugler fra balkongen?

Mating av fugler er ikke tillatt da dette også blir mat for rotter og mus.

Er det lov å grille på balkongen?

Bruk av elektrisk- og gassgrill er tillatt.

Arrangeres det dugnader i borettslaget?

Det arrangeres felles vår-dugnad (Rusken) hvert år. I sammenheng med denne, arrangeres det Hundedugnad for hundeeierne. Dugnaden avsluttes med sosial samling i Barneparken hvor det serveres litt mat og drikke.

Hagelaget arrangerer også dugnader. Alle dugnader vil bli annonsert.

Jeg pusser opp leiligheten min, og trenger å lagre diverse materialer og gjenstander midlertidig. Kan jeg lagre dette i gangen, under trappen eller i fellesarealet i kjelleren?

Nei, lagring/oppbevaring av materialer og gjenstander er ikke tillatt grunnet rømningsveier og brannrisiko.

Jeg har hatt innbrudd i leiligheten / i bod i kjeller. Hva gjør jeg?

Andelseier må anmelde forholdet til politiet og kontakte sitt forsikringsselskap.

Styret er ikke part i dette, og trenger ingen informasjon.

Jeg har vannlekkasje i leiligheten. Hva gjør jeg?

Kontakt rørlegger eller Romsås vaktmestersentral på telefon 22 21 30 00.

Interne vannlekkasjer er andelseiers ansvar.

Dersom det oppstår vannskader i leiligheten, ring OBOS tlf 22865500 og be om forsikringsavdelingen (dagtid). De vil registrere skaden og gi beskjed videre til Gjensidige som er borettslagets forsikringsselskap samt gi beskjed til styret.

Det er ikke måkt etter snøfall siste døgn / dårlig strødd. Hva gjør jeg?

Kontakt Vaktmestersentralen på rvs@sentralen.net eller telefon 22 21 30 00.

Jeg ønsker å leie Fjellstua. Hva gjør jeg?

Bestilling kan gjøres ved henvendelse på Styrevakten, Styrerommet OSV 78 annenhver mandag kl 18-19.30. Se egen informasjon under "Fjellstua".

Hvor kan jeg sette sykkelen min?

I sommerhalvåret kan sykler plasseres i utendørs sykkelstativ, eller forøvrig i den enkeltes utebod. Det er ikke anledning til å plassere sykler i trappeoppgangen/kjellergangen.

Kan jeg sette barnevognen, som er i daglig bruk, utenfor inngangsdøren min?

Nei. Gassen fra en brennende barnevogn kan drepe i løpet av sekunder. og er derfor ikke tillatt å etterlate på reposene.

Kan jeg sette opp parabolantenne på min veranda?

Generalforsamlingen har gjentatte ganger stemt nei til parabolantanner i borettslaget. Det er derfor ikke tillatt å montere parabol på verken veranda eller luftebalkong.

Jeg har planer om å flytte/fjerne noen vegger i min leilighet. Kan jeg gjøre det ?

Endringer av en bærekonstruksjon er et søknadspliktig tiltak med ansvarsrett iht plan- og bygningsloven

§ 20-1.Du må derfor sende en formell søknad til borettslagets styre vedlagt en beskrivelse av tiltaket m/vedlagt tegning.Styret vil behandle søknaden i sitt første månedlige styremøte.

Etter borettslagets styregodkjenning må det sendes en søknad til Plan- og bygningsetaten fra en, eller et firma som er godkjent som ansvarlig søker. En arkitekt eller et rådgivende ingeniørfirma innen byggeteknikk bør engasjeres til søkeprosessen, da det kreves statiske beregninger og gjeldende dimensjoneringsregler må følges.

Du kan lese mer på hjemmesiden til kommunen.

Saken kan trolig behandles som ”Byggesak over disk” som gir en rask behandlingstid. Arkitekt eller rådgivende ingeniørfirma kjenner til denne saksbehandlingen i Oslo kommune.

Kan jeg leie ut min leilighet?

Det som tidligere gikk under ”fremleie” heter i dag ”midlertidig bruksoverlatelse”.

Utgangspunktet for borettslag er at andelseier selv skal bo i leiligheten, og man kan ikke eie mer enn en leilighet. Det er følgelig ikke anledning til å kjøpe leiligheter med sikte på utleie.

Dersom andelseier selv har bodd i leiligheten ett av de to siste år har han/hun rett til å benytte midlertidig bruksoverlatelse i inntil 3 år.

Da det er et krav om godkjennelse av den/de som skal være midlertidige brukere, er man pålagt å søke om midlertidig bruksoverlatelse.

Nødvendige papirer for søknad får du ved å kontakte OBOS. Utfylte søknadspapirer skal alltid sendes til OBOS, ikke til borettslagets styre.

Firma godkjennes ikke som midlertidig bruker.

Andelseier kan fritt leie ut rom i sin leilighet dersom han/hun selv bor der. Dersom Styret oppdager misbruk av en slik mulighet, eller andre former for ulovlig bruksoverlatelse, kan OBOS kreve salgspålegg av leiligheten.