Informasjon fra Styret

Styret sender fortløpende ut informasjon til beboerne.

Her vil du finne Rundskriv og protokoller fra Ekstraordinære generalforsamlinger.

Protokoller fra ordinære Generalforsamlinger/Årsmøter ligger under " Om oss "