Indre og Ytre vedlikehold

Hva er forskjellen, og hvem har ansvar for hva?

Ytre vedlikehold av boligmassen er borettslagets ansvar. Det er Styrets plikt å sørge for at dette ansvaret ivaretas.

Indre vedlikehold er beboers ansvar.