Ekstra avfall blir hentet siste onsdag i måneden

Siste onsdag i hver måned kommer det en ekstra søppelbil kl. 18:00. Her kan det kastes større gjenstander.

Det settes opp egne bur for elektriske artikler da disse ikke kan kastes på bilen.

Se oppslag som blir satt opp i oppgangene.

Du kan ikke kaste kjøleskap, fryser og maling på søppelbilen pga. miljøhensyn. Disse kan leveres gratis på Oslo Renholdsverk, Brobekkveien 87