Ekstra avfall blir hentet siste onsdag i måneden

Siste onsdag i hver måned kommer det en container på tunene. Her kan det kastes større gjenstander. Containeren hentes dagen etter.

Det settes opp egne bur for elektriske artikler da disse ikke kan kastes på bilen.

Se oppslag som blir satt opp i oppgangene.

Du kan ikke kaste kjøleskap, fryser og maling i container pga. miljøhensyn. Disse kan leveres gratis på Oslo Renholdsverk, Brobekkveien 87