Ventilasjon

Ventilasjon - beboers ansvar

Alle leiligheter er utstyrt med et ventilasjonsanlegg (viftene står på takene).

For at dette skal fungere riktig, må ventilene på WC, bad, og kjøkken være åpne, samt minst en av lukene på hver side av leiligheten. Lukene sitter i vinduskarmen over vinduene. Det skal også være luftpassasje under hver dør i leiligheten.

Fukt og skader som skyldes brudd på reglene om ventilasjon, må betales av den enkelte beboer.

Det er ikke tillatt med elektrisk vifte på kjøkken/bad/wc tilknyttet ventilasjonsanlegget.

Jeg har problemer med ventilasjonen i leiligheten/mugg/sopp/dårlig inneklima. Hva gjør jeg?

Ventilasjonssystemet er basert på naturlig avtrekk, og tilluft er forutsatt å komme inn gjennom ventiler i yttervegg på kjøkken og soverom. Enkelte steder er det også ytterveggsventiler i stue.

Avtrekksluften blir transportert vekk via en avtrekksventil på kjøkkenet, og en på badet. Begge disse avtrekksventilene går inn til separate vertikale kanaler, som er ført over tak. Det skal være en spalte mellom dørblad og terskel på badedør, slik at avtrekksluften kan evakueres via ventilen på badet.

Anlegget er svært enkelt, men fungerer etter hensikten, dersom det ikke blir foretatt endringer. Det er derfor ikke anledning til å montere vifter som er tilknyttet de vertikale kanalene. Eventuelle kjøkken-ventilatorer må være basert på omluft med kullfilterløsning, da det ikke er lov å føre avtrekk ut gjennom ytterveggsventilen på kjøkkenet, eller til den vertikale kanalen.

Det er viktig at både ytterveggsventilene og avtrekksventilene på kjøkken og bad holdes rene for støv og skitt, slik at luftsirkulasjonen blir så effektiv som mulig. Det anbefales at alle ventilene støvsuges regelmessig, så langt du rekker med en vanlig støvsuger, gjerne en gang i året.

Vi ser ofte at det er montert skyvedørsgarderober eller garderobeskap på soverommene som er montert mot yttervegg og blokkerer for frisklufttilførselen fra ytterveggsventilen, med påfølgende sopp og muggskader. Det samme gjelder også på kjøkken. Denne type skader er andelseiers ansvar.

Ved lange perioder med sterk kulde kan det være aktuelt å lukke friskluftsventilene nesten helt igjen for å spare energi, men de bør aldri lukkes helt.

For å hindre ”kulderas” fra vinduene i den kalde årstiden, bør panelovnene under vinduene ikke fjernes eller slås helt av. Panelovner under alle vinduene er svært viktig, og må ikke fjernes.

Med disse enkle forholdsreglene vil inneklimaet bli godt ivaretatt.

Dersom du mener at du har overholdt alle disse anvisningene, men fremdeles har problemer, kan du sende en skriftlig henvendelse til Styret på mail Styret@emanuelfjell.no eller legge brev i styrets postkasse, evnt henvende deg på Styrevakten.