Røykvarslere

Beboers ansvar

Borettslaget har to typer varslere i hver leilighet.

Type Ionisert er plassert i entréen. Batteri levetid 8 år

Type Optisk er plassert på soverom. Batteri levetid 5 år

Dersom disse ikke fungerer som forventet, forsøk først å støvsuge varsleren.

Dersom dette ikke hjelper, må varsleren sendes inn til leverandør. Den enkelte beboer må besørge innsending selv. Legg ved informasjon om navn, adresse, leilighetsnummer og telefonnummer.

Send inn til:

Boligbrann AS

Brynsveien 96

1352 Kolsås

Tlf: 90619800