Markiser

Vedlikehold av markiser - beboers ansvar

Markiser som blir ødelagt pga uforsvarlig og/eller uaktsom bruk, må erstattes av beboer. Beboer er også erstatningsansvarlig dersom markisen i slike tilfeller faller ned og skader person eller eiendom.

Sørg for at markisen alltid er rullet opp ved sterk vind eller vindkast.

På vinterhalvåret må markisen være rullet inn pga store snøfall og rasfare fra taket, som igjen vil ødelegge markisen.

Det skal ikke kastes sigaretter og annet avfall ut fra verandaen. Brennmerker, skader mv vil bli belastet den som forårsaker skaden.