2 jan 2019

Nyhetsbrev om fremdrift garasjeanlegg, parkering, fellesutgifter og juletrecontainer

Parkering

Øvre parkeringsplass er nå blitt utvidet midlertidig med mange plasser bak gjerdet, slik at ingen biler har nå lov til å parkere langs innkjøringsveiene til borettslaget. Vi oppfordrer beboerne til å parkere fornuftig slik at vi får plass til flest mulig biler på gjesteparkeringsplassene. Bilister som blir parkerer på veien utenfor P-2 og ved innkjøringa til nedre parkering, henvises til å bruke parkeringsplassene og områdene rundt ballbingen. Det gjøres kun unntak for bilene som tilhører firmaene som driver på med garasjegulvrehabiliteringen.

 

Framdriften av garasjegulvrehabiliteringen

Garasjegulvrehabiliteringen er i rute, og fra og med lørdag 22. desember skal alle bilene som tilhører beboerne i borettslaget, parkeres inne parkeringshusene.

Minner om at biler som parkeres inne i P-7, må fra lørdag 5. januar 2019 parkeres ute, og fra lørdag 12. januar må bilene fra P-6 ut av parkeringshuset.

 

Containere til juletrærne

Det vil bli satt ut containere til juletrær ved rundkjøringene i borettslaget. De blir plassert ut torsdag 3. januar og blir stående til mandag 14. januar.

Styret minner om at det er kun lov til å kaste juletrær i disse containerne.

 

Økning av fellesutgiftene

Styret har hatt budsjettmøte, og på grunn av stor økning i kommunale avgifter og økning på varer og tjenester, har vi blitt nødt til å øke fellesutgiftene med 3% fra 1. februar.

 

Lås på bodene

Styret ber alle om å låse den nye boden sin i bodetasjene selv om de ikke har tatt den i bruk.