Hagelaget

er det nyeste av underutvalgene og gjør en formidabel innsats for trivsel på våre grøntarealer.

Formålet ved hagelaget er å få Emanuelfjell til å blomstre. Folk som er glad i å drive med busker og planter, oppfordres til å bli med.

Dette er blitt en hyggelig måte å møte naboene på.

Kontaktperson er:

Styrets representant: Tom Windvik

Hageutvalg@emanuelfjell.no

Fjellgeitene i Hagelaget
Fjellgeitene i Hagelaget
Høst i borettslaget
Høst i borettslaget