Styrets sammensetning

Perioden 2019-2020

Leder

Anne Mette Hyrve, Odvar Solbergs vei 88

Sekretær/Web

Mona Haug, Odvar Solbergs vei 70

Kasserer

Bente Engebretsen, Odvar Solbergs vei 100

Styrerepresentant/HMS

Tom Windvik, Odvar Solbergsvei 112

Styrerepresentant

John Erik Tinglev, Odvar Solbergsvei 70

Vararepresentant

Torill Hamborg, Odvar Solbergs vei 82

Pernille Karlsen, Odvar Solbergs vei 108

John T. Vatn, Odvar Solbergs vei 76 

Styrevakten

Styret har fast kontortid annenhver mandag kl. 18:00 - 19:30 på styrerommet som ligger i underetasjen i Odvar Solbergs vei 78.

Kontaktinfo

Epost: styret@emanuelfjell.no

Styrets mobiltelefon (414 51 544) skal kun benyttes til å sende SMS dersom en spesielt akutt situasjon oppstår som Styret må varsles om. Telefonen er ikke bemannet 24/7. Se oppslag for viktige telefonnumre (brann, politi, lege, vaktmester, glassmester, rørlegger, låsesmed, elektriker osv).

Normale henvendelser skal skje pr mail eller via Styrets postkasse v/ Fjellstua .