3 apr 2019

Hvordan komme i kontakt med styret

Tlf: 41 45 15 44

E-post: styret@emanuelfjell.no

Styrerommet

Odvar Solbergs vei 78, underetasjen til venstre

Åpent annenhver mandag 18.00-19.30

Se oppslag i oppganger og nettsiden.