18 nov 2018

Framdriftsplan garasjegulvprosjektet i P52 (øvre parkeringshus)

Rehabilitering av garasjegulvene i øvre parkeringshus (P-52) starter i januar 2019.

 

Foreløpig fremdriftsplan for parkeringshus P-52 ser slik ut:

P-7: Fra lørdag 5. januar 2019 til lørdag til lørdag 9. mars må alle kjøretøy og tilhengere parkeres ute.

P-6: Fra lørdag 12. januar til lørdag 9. mars må alle kjøretøy og tilhengere parkeres ute.

P-5: Fra lørdag 9. mars til onsdag 15. april må alle kjøretøy og tilhengere parkeres ute. Elbileiere som har elbilplass i P-5, må lade bilen sin andre steder i dette tidsrommet.

 

Styret gjør oppmerksom på at framdriftsplanen kan bli forandret. Beboerne vil bli varslet dersom det skjer noen forandringer.