Regler for leie av Fjellstua

Fjellstua er et koselig lokale. Vi ønsker at så mange som mulig benytter seg av tilbudet om å leie det til en god pris, men det er en forutsetning for å få leie lokalene at ordensreglene overholdes.

ORDENSREGLER FOR FJELLSTUA.

1.

Lokalene kan benyttes av utvalg og foreninger i Emanuelfjell Borettslag til møter/aktiviteter.

Andelseierne i borettslaget kan leie lokalene til fester/arrangementer.

Leiepriser bestemmes av styret i borettslaget, og er for tiden:

Kr. 1200,-

for alle dager

Kr. 1800,-

for to dager (uten vask i mellom)

Enhver bruk av lokalene avtales med styret i borettslaget.

2.

Styret har oppnevnt en husvert som er ansvarlig for den daglige drift av Fjellstua.

Fungerende husvert er for tiden:

Unni Hansen-Dahl
Odvar Solbergs vei 96
Tlf. 480 32 363

3.

Lokalene kan benyttes til følgende tider:

Søndag til og med torsdag

Kl. 10.00 – 22.00

Fredag

Kl. 10.00 – 24.00

Lørdag kveld/natt til søndag til

Kl. 02.00

Lørdag kveld kan musikk spilles frem til

Kl. 01.00

4.

Det er viktig at all aktivitet til enhver tid foregår innendørs og at dørene holdes lukket. Dette for ikke å forstyrre andre beboere i borettslaget.

5.

Ventilasjonsanlegget er dimensjonert slik at annen form for lufting ikke er nødvendig. I ventilasjonsanlegget inngår også automatisk kjøling. Ventilasjonsanlegget skal ikke røres av leietagere. Husverten er ansvarlig for ventilasjonsanlegget.