21 okt 2018

Ordensregler og leieavtale for Fjellstua

Leieavtale for Odvar Solbergs vei 68 - «Fjellstua»

 

1.       Lokalet leies fra kl. 10.00 gjeldende dag til kl. 02.00 påfølgende dag.

Ønsker andelseier å leie lokalet utover dette tidspunkt, må det betales ny leie.

Alle dager er leien 1200,- per døgn. For 2 dager 1800,-.  Ved bryllup, dåp og konfirmasjon er leien 1200,- med fri leie dagen før.

 

2.       Andelseier fysisk være tilstede og vedkommende er ansvarlig for at reglene blir overholdt.

 

3.       Leietaker plikter å rydde etter seg. Stoler og bord settes tilbake på plass, oppvasken skylles og settes på benken.  Alt medbrakt skal fjernes. Husk søpla!

 

4.       Inventar, utstyr, service og bestikk m.m. som blir skadet eller går tapt erstattes etter innkjøpspris av leietaker og meldes snarest til husverten. Dette gjelder også andre mangler og skader i lokalet.

 

5.       Hærverk kan føre til at andelseier blir utestengt fra å. Leie lokalet i fremtiden.

 

6.       Vanlige bestemmelser om ro og orden i borettslaget gjelder også for Fjellstua (se oppslag i lokalet)

 

7.       Nødutgangene skal være lukket. Disse skal kun åpnes ved nødstilfelle.

 

8.       Det er IKKE tillatt å sette ut fakler foran Fjellstua p.g.a. brannfaren.

 

9.       Løs pynt, slik som ballonger, girlandere og lignende MÅ ikke være opphengt i lokalet når utgangsdøren er låst med øverste lås da dette kan utløse alarmen.  Alarmen er direkte koblet til Securitas som vil rykke ut når alarmen utløses. NB! Kostnad ved utrykning p.g.a. dette vil bli belastet leietaker.

 

10.   Leietaker må informere sine gjester om hvor de kan parkere. Begge gjeste-parkeringene kan benyttes.  Det er ikke tillatt å parkere på plener, gangveier o.l.    Ved overtredelse risikeres borttauing uten varsel.

 

11.   Ved avbestilling som gjøres senest 4 uker før leiedato kan man få refundert 50% av innbetalt leiebeløp. Ved avbestilling etter dette vil innbetalt beløp IKKE bli refundert.

 

Leietaker bekrefter herved at regler er mottatt og lest

 

________dag ___/___ 20__

 

Leilighetsnr: _____________

 

 

Andelseiers underskrift___________________________________________

 

 

VI HÅPER DERE FÅR DET HYGGELIG OG AT DERE TAR GODT VARE PÅ «FJELLSTUA»