10 sep 2019

Svarte, grå eller ugjennomsiktige søppelsekker forbudt!

Norsk Gjenvinning har informert oss om at vi i løpet av 14 dager ikke lenger kan bruke fargede søppelsekker. Fra nå av vil det bare bli godtatt gjennomsiktige søppelsekker slik at man kan se hva sekkene inneholder. Dersom det blir kastet sorte eller fargede søppelsekker, vil borettslaget bli ilagt kr. 500,- i gebyr, pluss kr 100,- pr. fargede søppelsekk.

Norsk Gjenvinning har informert oss om at vi i løpet av 14 dager ikke lenger kan bruke fargede søppelsekker. Fra nå av vil det bare bli godtatt gjennomsiktige søppelsekker slik at man kan se hva sekkene inneholder. Dersom det blir kastet sorte eller fargede søppelsekker, vil borettslaget bli ilagt kr. 500,- i gebyr, pluss kr 100,- pr. fargede søppelsekk.

 

BORETTSLAGET OPPFORDRER ALLE BEBOERE TIL Å TA DENNE INFORMASJONEN ALVORLIG.

BORETTSLAGET VIL NØYE FØLGE OPP FORBUDET!

 

Styret minner beboerne om å kildesortere avfallet i grønne poser, blå poser og restavfallet i vanlige bæreposer. Papir og papp kastes i papircontaineren. Isopor skal ikke i paircontaineren. Små mengder isopor kastes sammen med restavfallet, store mengder isopor levers på gjenvinningsstasjon. Glass og metallembalasje kastes i egen container. Det er lurt å benytte seg av gjenbruksstasjonen på Romsås senter.