Større vedlikehold og rehabiliteringer

År

Prosjekt

Beskrivelse

1998

Rehab heiser

De siste 14 heisene

2000

Veranda, tørke-balkong, lekeplasser

Rehab av lettvegg veranda, dør tørkebalkong

Oppgradering av lekeplassene etter forskrift

2001

Avløpsrør, ventilasjon, sikringsskap

Spyling av avløpsrør i blokkene og rørene helt ut til stamledningen

Rens av ventilasjonsanlegget i blokkene

2004

Nytt låsesystem

 

2005

Fasade, p-hus, ballbinge mm

P-hus: Fjernstyring av porter, Inst katodisk system, nytt gulvbelegg i alle etasjer. Utvidelse av Gjeste-parkering nedre tun. Oppgradert utelysarmatur

Etablert ballbinge, Oppgrad el-anlegg alle uteboder, Ferdigstillelse blokker m/etterisolering tak, nytt takbelegg og skifte av fasadebekledning

2007

Varmekabler fortau

Etabl fortau m/varmekabler rundt øvre p-hus

2008

HMS

Ettersyn brannvernutstyr alle leiligheter

2009

Varmekabler fortau, dørtelefon mm

Fortau og varmekabler nedre p-hus. Dørtelefoner. Gjerde rundt ballbinge.

2010

Beising yttervegg, takvifter mm

Beiset lettvegg veranda. Skiftet takvifter. Skiftet hovedtavler elektro. Nye oppslagstavler. Nye inng.dører tre garasjeplan. Ny port P1.

2011-2012

Hovedtavler, heis mm

Hovedtavler. Heis OSV 76. Garasjedører og porter. Takvifter. Nytt tak Fjellstua.

2012-2013

Heis, garasjeporter, hovedtavle mm

Skiftet heis OSV 100, hovedtavle, to gar.porter og dører i p-hus, takvifte. Utbedret tak bodrekke OSV 100-104. Trefelling. Nytt gulvbelegg Styrerom.

2013-2014

Garasjeport, hovedtavler, takvifter mm

Kjøp og overtakelse av OSV 114

Skiftet resterende hovedtavler, en garasjeport og takvifter, Trefelling.

2014-2015

Hybelhus

Lekeplasser

Rep skader og pusset opp hybler i OSV 114

Oppgradert lekeplassene

2015-2016

Heiser

Utskiftning av alle gamle heiser.

2017 Boder Rive boder, og flytte opp på garasjetak.