Protokoller fra Ekstraordinære generalforsamlinger

Ekstraordnær generalforsamling 10. mars 2016 - Bodprosjekt